Volontulu en Tuluzo kaj en Eŭropo!

Ĉiujare, kadre de la programo Civita servo, nia asocio akceptas 4 volontulojn por unujaraj misioj.
La volontuloj kontribuas por promocii internaciajn rilatojn per la lingvo Esperanto en Tuluzo kaj ĉe esperanta partnerasocio en Eŭropo.

La programo “Civita Servo” estas volontulado por junuloj de 18 ĝis 25-jaraĝaj, loĝantaj en Francio aŭ landoj de Eŭropunio + Svisio, Islando, Liĥtenŝtejno kaj Norvegio. Pli da informoj en la franca

Tiuj misioj daŭras:
5 aŭ 7 monatojn en Tuluzo (Februaro-Junio/Aŭgusto)
5 aŭ 7 monatojn ĉe niaj partneroj eksterfrancie (Julio/Septembro-Januaro)
– Unu semajnon en Tuluzo por raporti.

Kandidatiĝu antaŭ la 7-a de januaro, skribante al toulouse@occeo.net.
Proponataj misioj: N°1, 2, 5 kaj 7 (Tuluzo + Pollando, Slovakio, Germanio aŭ Italio)

En Tuluzo, la volontuloj kunlaboras en teamo de aktivuloj kaj aliaj volontuloj el la sama programo, 24h semajne (ofte semajnfine kaj vespere) en diversaj tuluzaj laborlokoj. La misioj celas diskonigi Esperanton kaj utiligi ĝin en la tuluza regiono kaj prepariĝi por la restado ĉe la partnero (lernado kaj uzado de la lingvo en profesia medio)

Projektoj kaj taskoj proponitaj por la misioj en Tuluzo :

  • Plulerni Esperanton (por uzi ĝin kiel eble plej bone dum la volontulado). Eblos trapasi KER-ekzamenon dum aŭ post la volontulado
  • Kleriĝi pri la esperanto-kulturo (historio, valoroj, muziko, literaturo, internacia solidareco, uzado kaj utiligado de la lingvo..)
  • Partopreni en agado por diskonigi Esperanton (asociaj aŭ lingvaj forumoj, atelieroj aŭ prezentoj…)
  • Partopreni en la kreado de radioelsendo en loka radio (skribi kaj legi rubrikojn, prepari kaj gvidi intervjuojn, zorgi pri la tekniko, munti raportaĵojn, prepari la podkast-paĝon, subteksti la jutubversion)
  • Zorgi pri la sociaj retoj (serĉi kontaktojn, observi kio okazas, krei eventojn, krei videojn…)
  • Redakti artikolojn por nia retejo (kaj la regiona portalo), la asocian bultenon, aliajn publikaĵojn, instigi/helpi aliajn membrojn por verki…
  • Partopreni en la organizo de SEMEO, la Esperanto-semajno, en Marto aŭ de la regiona Esperanto-festo en Decembro (Helpi pri komunikado + akceptado, logistiko, informado, organizo…)
  • Partopreni trejnadojn aŭ internaciajn renkontiĝojn, interalie kadre de Erasmus+ projektoj
  • La volontulo povos ankaŭ lanĉi novajn projektojn.

Ĉe la partneroj :

Misio N°1 = en Pollando ĉe Bjalistoka Esperanto-societo
– Partopreni la organizon de la “Zamenhoftagoj” decembre en Bjalistoko.
– Partopreni la organizon de la « lingvokafejo » de Bjalistoko (partnerado, komunikado)
– Partopreni la kulturan aranĝon Arkones en Poznano, alia pola urbo.
– Helpi pri instruado de Esperanto (prepari kursojn kaj gvidi diskutrondojn)
– Helpi pri eldonado de libroj en Esperanto (provlegado kaj grafikaĵoj post speciala trejnado)
– Helpi en la esperanta biblioteko de Bjalistoko (katalogi, organizo de literaturaj renkontiĝoj)
Pli da informoj pri BES

Misio N° 2 = en Slovakio ĉe E@I
– Kontribui en la enhavo de la retejoj kaj retaj projektoj de la organizo (tradukoj, grafikaĵoj)
– Partopreni en la komunikado de la diversaj projektoj (sociaj retoj, partneroj…)
– Partopreni en la organizo de LingvaFest’, lingvofestivalo malfermita al la publiko kun prelegoj, kursetoj, standoj de diversaj institucioj
– Partopreni en la organizo de Polyglot Gathering 2022, kunveno de lingvemuloj (misio septembro 2021)
– Partopreni en la organizo de SES, somera Esperanto-semajno 2022 (misio Septembro 2021)
Pli da informoj pri E@I

Misio N° 3 = en Nederlando ĉe TEJO
– Kontribui en la enhavo de la sociaj retoj de la asocio
Akcepti vizitantojn en la Centra Oficejo, la sidejo de la organizo.
– Partopreni en internaciaj eventoj kun la komisiono pri Eksteraj rilatoj de TEJO
– Partopreni en la organizo de la Internacia Junulara Kongreso 2022, kiu okazos julie en Nederlando (misio septembro 2021)
Pli da informoj pri TEJO

Misio N° 4 = en Germanio ĉe Esperanto-Urbo Herzberg am Harz
Katalogi librojn kaj revuojn
– Helpi pri komunikado (Kreado de materialo, afiŝoj, videoj, standoj…)
– Partopreni kaj helpi pri organizo de kursoj kaj seminarioj de la asocio.
– Helpi por prepari ekspoziciojn por la biblioteko, muzeo kaj urbaj lernejoj
– Helpi por aktivigi kaj dokumenti la sociajn retojn kaj retejon de la organizo
– Partnerado kun loka asocia medio
Pli da informoj pri ICH Herzberg

Misio N° 5 = en Germanio ĉe Esperanto-Stacio de Halbe
– Helpi pri komunikado (Kreado de materialo, afiŝoj, videoj, standoj…)
– Partopreni kaj helpi pri organizo de kursoj kaj seminarioj de la asocio.
– Kontribui al novaj projektoj pri virtuala realeco kaj lingvolernado
– Helpi por aktivigi kaj dokumenti la sociajn retojn kaj retejon de la organizo
– Helpi pri organizo de internaciaj renkontiĝoj
Pri la partnero GEJ kaj la projekto Esperanto-Stacio

Misio N° 6 = En Kroatio ĉe Dokumenta Esperanto-Centro
– Helpi ordigi kaj katalogi la arkivajn materialojn, ĉefe librojn kaj gazetojn
Akceptadi vizitantojn, disponigi al ili la bezonatajn materialojn por esplorado
– Helpi prepari informmaterialojn, ekspoziciojn, reklamilojn, verki artikolojn, fari raportojn
Okupiĝi pri la informado pri Esperanto kiel nemateria kultura heredaĵo en Kroatio
– Kunlabori en rilatoj de DEC kun aliaj Esperanto-organizoj en Kroatio: Bjelovara Esperantista Societo, Unuiĝo de Prelegantoj de Esperanto en Zagrebo, Esperanto-societo “Split”.
– helpi en preparado de programoj de DEC: prelegoj, kunsidoj, kursoj
Pri la partnero DEC

Misio N° 7 = En Italio ĉe Centro Esperanto di Torino
– Helpi pri komunikado (Kreado de materialo, afiŝoj, videoj, standoj…)
– Partopreni kaj helpi pri organizo de kursoj kaj seminarioj de la asocio.
– Helpi por prepari ekspoziciojn por la biblioteko, muzeo kaj urbaj lernejoj
– Helpi por aktivigi kaj dokumenti la sociajn retojn kaj retejon de la organizo
– Partnerado kun loka asocia medio
Katalogi librojn kaj revuojn
Pri la partnero CET