Agadu por kaj per Esperanto: estu volontulo en Tuluzo!

Nia asocio serĉas junulon, kiu deziras agadi 8 monatojn por Esperanto en nia urbo, de oktobro 2020 ĝis majo 2021. Povas kandidatiĝi ĉiuj junuloj de 18- ĝis 25-jaraj, el la 31 landoj de la Eŭropa Ekonomia Areo plus Svislando.

Nia asocio kaj ĝia agado

Esperanto-Kultur-Centro estas asocio celanta disvolvi la interkulturajn interŝanĝojn kaj la internacian solidarecon per la lingvo Esperanto. Ni agadas precipe en tri kampoj: informado pri la lingvo, instruado kaj utiligado de la lingvo.


La programo “Civita Servado”

La Civita Servado (“Service Civique”) estas franca ŝtata programo malfermita al ĉiuj civitanoj de la Eŭropa Ekonomia Areo aŭ al homoj kiuj havas restadpermeson en tiuj landoj, kaj kiuj aĝas de 18 ĝis 25 jarojn.

La junulo ricevadas de la franca ŝtato kaj de nia asocio ĉiumonatan kompens-monon (ĉirkaŭ 580€), kaj plenan sanprotekton. Eblas ankaŭ ricevi kroman monhelpon por la loĝado. La volontulo agados po 24 horojn ĉiusemajne dum 8 monatoj. La disvolvado de lia/ŝia volontulado estas akompanata de mentoro, kiu helpas kaj konsilas. La asocio povos helpi pri la instalado en Tuluzo.

Fine de sia volontulado, li/ŝi ricevos atestilon pri la kompetentoj, kiujn li/ŝi akiris.


Taskoj de la volontulo

La volontulo helpos kreskigi la utiligadon de la lingvo Esperanto, en ĉiuj ties aspektoj, por niaj asocianoj sed ankaŭ por la Esperanto-parolantoj de la tuluza regiono.

Eblaj agadoj:

 • aranĝi regulajn agadojn celantaj la Esperanto-lernantojn kaj -parolantojn de la tuluza regiono. Ekzemple: vesperaj tem-debatoj, ludoj aŭ filmoj en Esperanto, aranĝado de interretaj praktikejoj, de kulturaj renkontiĝoj, pri diversaj temoj kaj per diversaj rimedoj kiuj mobilizos la kapablojn kaj spertojn de ĉiu asociano (astromomio, kuirado, vojaĝ-raportoj, ktp…)
 • animi la 2-horajn ĉiusemajnan deĵoradon en komunuma kvartal-domo kie troviĝas nia asocia biblioteko (leganto-rondoj, prezentado de libroj, traduk-praktikejoj…)
 • partopreni en la realigado de nia ĉiusemajna radio-elsendo (verki kaj legi kronikojn, fari kaj munti intervjuojn, raportoj, zorgi pri la tekniko…)
 • vivigi niajn paĝojn en la sociaj retoj (varbado de kontaktoj, gvatado de la amas-komunikiloj, kreado de eventoj…)
 • verki artikolojn por nia retejo (aŭ aliaj dissendaĵoj, revuoj…)
 • partopreni la organizadon de la Esperanto-Semajno (helpo en la alekstera komunikado kaj en la okazado, akceptado…)
 • partopreni esperantajn renkontiĝojn kaj raporti pri ili (surloke aŭ eksterlande)
 • partopreni trejnadojn en internaciaj projektoj (Erasmus+)
 • lerni la francan (sufiĉe por esti aŭtonoma la lastajn monatojn)

La volontulo kompreneble povos iniciati proprajn ideojn kaj projektojn.


Profilo de la serĉata volontulo

 • Ne havas la francan kiel gepatran lingvon.
 • Havas minimume la nivelon B1 en esperanto (kun aŭ sen atestilo), kaj interesiĝas pri Esperanto kaj ties movado.
 • Pretas helpi pri diverstipaj projektoj.
 • Estas aŭtonoma kaj sociema persono.
 • Kapablos prelegeti pri sia lando, urbo aŭ pri ia persona interesiĝo.

Iamaj volontuloj

De 2006 ĝis 2014, ni ricevis plurajn volontulojn en Tuluzo: Przemek dum 9 monatoj en 2006-2007 kadre de “Eŭropa Volontula Servo”. Poste, ni akceptis 3 volontulojn laŭ privata interkonsento dum 1 aŭ 2 monatoj, Hanna en 2011, Zsófia en 2012 kaj Andy en 2014

La nuna volontulado diferencas en tio, ke ĝi okazos enkadre de la oficiala programo “Civita Servo”. De 2015, ni akceptis 9 volontulojn enkadre de la oficiala franca programo “Civita Servo” : Jacques, Charlotte, Manuela, Robert, Olivia, Lilia, Alice, Arvind kaj Sammy. Legu pri la sperto de Manuela.


Kiel kandidatiĝi?

Se tiu volontula posteno interesas vin, bonvolu sendi mallongan mesaĝon al Marion, la responsulo de la volontula projekto, antaŭ la 5 de Julio 2020. Ŝi klarigos, kiel vi devas prezenti vian kandidatiĝon.

toulouse@occeo.net