Poliglota kunveno 2023

Cet article est seulement en espéranto.

Ekde la 14-a ĝis la 19-a de junio en Teresin, Pollando (samloke kiel pasintjare) okazis granda evento por plurlingvuloj. Ĝin organizis teamo de E@I kaj multaj volontuloj kaj helpemuloj. Homoj tie ĝuis babiladojn, prelegojn, ludojn, koncertojn kaj ĉion ajn, ĉiam en diversaj lingvoj.

Komuna foto

Ni ekvojaĝis jam sabaton vespere el Tuluzo kaj mi atingis Pragon nur kun duhora malfruo. Mi tranoktis tie, rapidege ĝuis almenaŭ parkon apud trajnstacio kaj tiel ĉerpis iom da energio por resto de la vojaĝo – tra Varsovio al Teresin.

Lundon malfrue vespere en Teresin mi jam renkontis kelkajn unuajn konatajn kaj kelkajn ankoraŭ ne konatajn organizantojn kaj helpantojn. La teamo ankoraŭ kreskis dum mardo kaj merkreda mateno. Ĝi estis vere internacia kaj ni plejparte uzis la anglan kaj en grupetoj Esperanton, la polan kaj la ĉeĥoslovakan. Malgraŭ malfacilaĵetoj kaj problemetoj etoso restis tre bela kaj amika, homoj tre feliĉis kunlabori kaj pasigi tempon kune.

Esperanto estis ĉiea, sed daŭre mi renkontadis homojn, kiuj sciis pri ĝi nur malmulton kaj emis aŭdi pli – kiel ĝi funkcias kaj kiel mi uzas ĝin. Do mi uzis tiun okazon kaj verŝajne kelkajn konvinkis, ke nia lingvo estas bela kaj utila. Ĝi kompreneble ne mankis en ĝardena subtegmentejo, kie dum la tuta evento eblis praktiki lingvojn iom pli organizite. Estis horaro por ĉiuhore grupigi homojn laŭlingve por kune babili kaj lerni unu de la aliaj. Ankaŭ okazis fino de konkurso, kadre de kiu homoj estis instigataj lerni kiel eble plej multe da Esperanto dum 40 tagoj kaj unu posttagmezon laŭ intervjuetoj kun ili oni anoncis tiujn, kiuj plej multe progresis.

Sama defio estis organizita ankaŭ pri la Interslava lingvo (lingvo bazita je slavaj lingvoj, kiun devus kompreni ĉiu parolanto de ia ajn slava lingvo). Lastan vesperon ni povis ankaŭ aŭskulti la lingvon dum koncerto de Melac. Dum lia ludado kaj kantado eblis legi la tekstojn, kio multe helpis kompreni la vortojn kaj ties signifon. Post la koncerto mi sentis min tre fiera, ke mi komprenas unu plian lingvon 🙂 Mi ne tre entuziasmas lerni la lingvon, sed emas iom pli esplori, kiel ĝi funkcias, aŭskulti muzikon en ĝi kaj eble rekomendi ĝin al eksterlandanoj, kiuj elektas slavan lingvon por lerni.

Ĉi-jare ĉeestis pli da ĉeĥoj kaj mi parolis kun plejparto de ili kaj ankaŭ kun kelkaj lernantoj de mia bela lingvo.

Se temas pri mia kontribuo, mi helpis aranĝi kaj pretigi la ejon komence, helpis en akceptejo, montradis al homoj, kie kio estas (kiam mi mem ne estis tute perdita) kaj poste mi okupiĝis ĉefe pri libroservo kaj Vortoj.

En parto de la evento partoprenis ankaŭ JoMo, kiu kantis en multegaj lingvoj, inkluzive de Esperanto, kaj tiel amuzigis kaj dancigis nin. Danke al montrataj tekstoj de la kantoj ni ankaŭ povis iom lerni.

Lundon jam tempis por revenvojaĝo. Post ŝanĝo en Ĉeĥio kaj viziteto de Vieno ni atingis Parizon kaj tiean belan Muzeon de lingvoj.

Dankegon pro la oportuno lerni ion novan – mi esperas, ke mi pli helpis ol malhelpis – kaj ĝis la venontjara PG en Prago!

Print Friendly, PDF & Email